Koondluulekogu – ligi 400 lk luuletusi ja neile tehtud illustratsioone – on kokku pandud. On jäänud joonistada mõned üksikud pildid ja enne kuu lõppu läheb raamat küljendamisele.
Kultuurkapitalile sai taotlus tehtud 4000 euro peale. 1000 eksi avaldamine läheb kaugelt rohkem maksma…
Sisuliselt on tegemist minu elutööga lasteluule vallas. Kui kulka seda ka ei toeta, siis tuleb vist lasteluulega üldse otsad kokku tõmmata. Mis seal ikka.