Isikuandmed ja nende kasutamine

1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kliendile.
3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
9. Kasutaja annab poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
10. Kasutaja annab poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.