25aug./17

EKRE 10 käsku

MEIE EI VARASTA EGA LUBA KA TEISTEL VARASTADA!

Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika. Lööme rehepapid valitsemise juurest minema. Lõpetame maksumaksjate raha raiskamise ja teeme kiire lõpu hankelepingute suunamisele nn omadele. Omavalitsuste otsused peavad põhinema elanike vajadustel ja huvidel!

TÕSTAME LASTE SÜNNITOETUSE 1000 EURONI JA RANITSATOETUSE 500 EURONI!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, hakkame enda juhitud omavalitsustes maksma 1000 eurot laste sünnitoetust ja 500 eurot 1. klassi minejate ranitsatoetust!

HOMO- JA MULTIKULTIPROPAGANDA KOOLIDEST NING LASTEAEDADEST VÄLJA!

Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist. Me ei luba koolidesse nn sallivuspropagandat. Haridusega ei mängita!

KOOL PEAB OLEMA KODU LÄHEDAL!

Iga laps peab saama käia lasteaias ja koolis kodu lähedal. Kool on kohaliku elu süda ja tuleviku tagaja. Toetame hariduses konkurentsi. Elu ei tohi koonduda ainult keskustesse!

IMMIGRANTE ILMA OMAVALITSUSE LOATA VASTU EI VÕETA!

Me ei kummarda võõrast kultuuriruumist tulevaid immigrante-majanduspõgenikke. Lõpetame sisserändajate ülalpidamise Eesti inimeste arvelt ning välistame getode tekkimise ja mošeede ehitamise. Piirame metsa- ja põllumaa müüki välismaalastele. Eestlased peavad jääma oma maa peremeheks!

EESTIS AETAKSE ASJU EESTI KEELES!

Eesti ameti- ja haridusasutused peavad olema eestikeelsed ning eestikeelset haridust tuleb anda alates lasteaiast. Paneme suuremat rõhku keeleõpetajate ettevalmistamisele ja kehtestame lisatasu eesti keele õpetamise eest mitte-eestlastele!

MAJANDUST TULEB ARENDADA KÕIKJAL EESTIS!

Meie inimesed muutuvad jõukamaks ainult siis, kui Eesti kapitalil ja ettevõtlikel inimestel läheb hästi. Kuulutame sõja omavalitsustes lokkavale bürokraatiale ja lõpetame ettevõtjate kiusamise totrate euroregulatsioonidega. Tagame korraliku transpordiühenduse vallakeskustega, et vältida seniste valdade ääremaastumist!

EESTIS TULEB EELISARENDADA RAHVUSKULTUURI!

Rahvuskultuuri areng on meie rahvusliku kestmise alus. Suurendame toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele. Roheline tuli rahvusteadustele!

ÜHISKONNA KÕIGE ABITUMAID LIIKMEID TULEB AIDATA!

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (2017. aastal 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe!

KIIRABI, POLITSEI JA PÄÄSTETEENISTUS IGASSE OMAVALITSUSSE!

Igas Eestimaa nurgas peavad inimesed tundma end alati turvaliselt. Erakorraline arstiabi, politsei ja päästeteenistus peavad kõikjal Eestis olema kiiresti kättesaadavad. Ööpäev läbi avatud valveapteek igasse maakonda!

25aug./17

Liberaalsusest ja demokraatiast

Liberaalid on sageli valelikud silmakirjatsejad

End liberaalideks ja demokraatideks nimetavad isikud on sageli parimal juhul silmakirjalikud, halvemal juhul lihtsalt valetajad ja petised, sest tegelikult ei austa nad sugugi liberalismi ja demokraatia põhimõtteid, kui see neile endale kasulik pole, selgitavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi allolevas lõigus saatest "Fookuses".

Posted by Objektiiv on Thursday, 24 August 2017

Hea!

25aug./17

EKRE ÜLLATAB TARTUS VÄRSKETE IDEEDEGA: TRAMMILIIKLUS, JÕETURISM, VAATERATAS

Kolmapäeval esitles Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) Tartu linnamuuseumis Tartu valimisplatvormi ja erakonna valimisnimekirja esinumbreid. EKRE linnapeakandidaat Tartus on Indrek Särg, abilinnapeakandidaadid on noorteliikumise Sinine Äratus juht Ruuben Kaalep ja sotsiaalvaldkonna ekspert Merle Kivest.

Indrek Särg ütles, et EKRE linnajuhtimine peab olema nagu Tartu turuhoone: „Kasulik kõigile linnakodanikele, seisma vankumatult ausa asjaajamise kohana, jääma püsima ka rünnakute all, mõjuma suurejooneliselt ja kaunilt ning olema eestimeelse sisuga.“

Noorteliikumise Sinine Äratus esimees ja Tartu abilinnapeakandidaat Ruuben Kaalep rõhutas, et EKRE prioriteedid on haridus, demograafia ja rahvuskultuur, mis peavad tagama eestluse säilimise.

“Eestlus algab aga kodutundest ja seega on väga oluline keskkond meie ümber. Tartu peab jääma oma ilmelt tartulikuks ja eestilikuks, ja mitte muutuma globaalseks ühenäoliseks modernistlikuks maailmalinnaks. Aga me ei taha eestlusest teha muuseumieksponaati, vaid elavat kultuuri, mille teenistusse on rakendatud innovatsioon ja tulevikutehnoloogiad kõigi oma võimalustega.”

Linnasüda peab jääma roheliseks ja kultuurseks!
Säilitame Emajõe-äärsed pargid, et tagada puhas linnaruum ja roheline linnasüda. Oleme vastu parkide hoonestamisele arhitektuuritraditsiooni lõhkuvate ehitistega. Kujundame olemasolevad linnapargid atraktiivseteks ajaveetmise kohtadeks. Ehitame Emajõe Ateenasse sobivaid miljööväärtuslikke hooneid. Toetame ajaloolise Kaubahoovi taastamist. Toome Tartu luuletajate tekste linnaruumis nähtavale!

Nõus.

Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni!
Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, tõstame enda juhitud omavalitsustes Eesti kodanike laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni.

Lastetoetuse üldse võiks üle vaadata. See ühekordne sumakas ei aita elada.

Toome Tartusse trammiliikluse!
Linna arengust lähtuvalt pooldame trammitee või linnaraudtee rajamist Tartusse, kasutades olemasolevat sadamaraudtee koridori. Oleme vastu sadamaraudtee asendamisele automagistraaliga.

Trammiliikluse otstarbekuses Tartu suuruses linnas kahtlen.

Tartlastele tasuta prügivedu!
Prügi äravedamine kodu juures asuvast konteinerist kuni selle prügi käitlemiseni prügilas peab tartlasele olema tasuta. Sellega väldime isetekkelisi prügilaid linnaäärses looduses ning ergutame keskkonnahoidlikku elulaadi.

Mõistlik ja tehtav.

Aitame ühiskonna kõige abitumaid liikmeid!
Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (tänavu 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe!

Super. Minu ema ei elanud selleni…

Tõstame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad Eesti kõrgeimate sekka omal elualal!
Teeme algust õpetajatele lisatasu maksmisega, et haridustöötajad oleks vääriliselt tasustatud!

Ja õpetajate seas kindlasti siis ka suurpuhastus! See on kohutav, mis toimub!

Hoiame koolidest eemal sooneutraalsuse ja homopropaganda!
Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist.

Absoluutselt.

Immigrante ilma omavalitsuse loata vastu ei võeta!
Me ei kummarda võõrast kultuuriruumist tulevaid immigrante-majanduspõgenikke. Hoiame ära pagulaskeskuste, mošeede ja teiste võõrkultuuri eelpostide rajamise!

100%. See ei tähenda, et me ei peaks olema külalislahked ja avatud laiale maailmale. Armastan ja austan ilma igasuguste mööndusteta kõiki rahvusi ja kultuure, kuni nad ei tule mu tuppa elama ja ei taha mulle samaga vastata või midagi veel hullemat…

Seisame vastu Tartu vangla laienemisele!
Vangla laienemine suurendaks julgeolekuriski, ühtlasi nõuame kinnipeetavate arvu vähendamist algse detailplaneeringuga kinnitatud 500 isikuni.

Tartu suurusele linnale pole tõesti koonduslaagri mõõtmetega vanglat vaja.

Linn vajab uusi parklaid ja parkimismaju!
Lahendame Annelinna ja Karlova parkimiskohtade puuduse parkimismajade ehitamise ja uute parklate rajamisega. Arendame edasi jalgrattalaenutuse süsteemi ja rajame jalgrattaparklad.

Jutt õige.

Puhastame Emajõe paremaks laevaliikluseks kuni Võrtsjärveni!
Algatame uuringud Tartut teiste linnade ja merega ühendavate veeteede avamiseks Viljandi-Pärnu veetee süvendamise või Väike-Emajõe-Koiva kanali rajamise teel. Võtame Tiksoja silla täpse asukoha valikul arvesse ümberkaudsete elanike arvamust.

Täiesti tehtav. Muda kühveldamine pole Tail Balticu ehitamine ja kanal pole ka mingi Tasku või Pläsku või Kvartal. Puhas kühveldamise värk. Arvan, et pole sugugi utoopia. On ju ikkagi auku kaevata odavam kui klaasist maju ehitada.

Arendame veeturismi Emajõel ja rajame vaateratta!
Soodustame veeturismi ja laevaliiklust Emajõel, rajame uued sildumiskohad Ihastesse ja Supilinna. Rajame Tammelinna raudteeäärse jalutusala: lisame pingid, prügikastid ja valgustid. Rajame Emajõe äärde vaateratta! Loome tingimused kahekorruseliste linnavaatebusside käimapanekuks.

Vaateratas meil juba oli ju? Ja miks ka mitte. Ka see pole kallis projekt ja Tähtvere on Toomemäega jõepinna suhtes praktiliselt sama kõrgel, nii et ei saa öelda, et milleks seda ratast, kui Toomemäelt näeb niigi… Mina olen, muide, selle vana rattaga tiiru ära teinud – siis kui mu 28-aastane poeg veel väike oli. No igavesti ülev vaatepilt oli! Umbes nagu Suure Munamäe otsast juba 🙂

Edendame ja eelistame kohalikku ettevõtlust!
Alandame riigihangete piirmäära, et väikeettevõtjatel oleks võimalik konkureerida. Hangete korraldamisel lähtume linna huvidest, eelistades kohalikke ettevõtjaid. Võitleme korruptsiooni ja ringkäenduse vastu. Tagame ettevõtluse ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused.

Aga ainult nii see raha ju koost laiali ja lihtinimesele lähemale valgubki.

Suurendame rahva otsustusõigust!
Suurendame kaasava eelarve osakaalu kuni 0,5 protsendini linna eelarvest. Võimaldame kaasava eelarve hääletusel osalemist Tartu sissekirjutusega Eesti Vabariigi kodanikel.

Jällegi õige ja vajalik asi. Ja selle tulemit näeb alles aastate pärast. Küll aga võib see võimas olla…